Nieuwe klanten van De Amsterdamse Manege

De Amsterdamse Manege is een FNRS Ruitersportcentrum, aangesloten bij de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS). Dit betekent dat wij voldoen aan de meest actuele eisen op het gebied van onder andere accommodatie, veiligheid, kennis, kunde en dierenwelzijn.

Kwartaalkaarten
De Amsterdamse Manege hanteert een kwartaalkaarten-systeem. Dit houdt in dat er elk kwartaal voor 13 groepslessen wordt betaald.
Alleen ruiters met een betaalde kwartaalkaart hebben recht op een vaste plek in een les. Opzeggen van een kwartaalkaart kan tot uiterlijk 30 dagen voor het eind van het kwartaal.
Bij latere opzegging zijn wij genoodzaakt vier losse lessen in rekening te brengen.

De kwartalen lopen van januari t/m maart, april t/m juni, juli t/m september en oktober t/m december.

De kosten van de kwartaalkaarten zijn:
Kwartaalkaart kind op pony:   € 190
Kwartaalkaart kind op paard: € 210
Kwartaalkaart volwassene:      € 230

De kaart dient uiterlijk in de eerste week van het nieuwe kwartaal te worden voldaan aan de bar of via de bank op ons rekeningnummer o.v.v. de naam en de lesdag- en tijd van de ruiter.

Afbellen en inhalen
Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend, de les af te melden wanneer u verhinderd bent. U kunt de les afzeggen via de mail of door af te bellen. Alleen wanneer er 24 uur vóór aanvang van de les is afgezegd, kan de les binnen het lopende kwartaal worden ingehaald, mits er tijd en ruimte is.
Via de mail kunt u een inhaalles afspreken. Inhaallessen kunnen niet worden meegenomen naar het volgende kwartaal.

Vakanties en feestdagen
De lessen gaan tijdens de vakanties en feestdagen door, tenzij anders wordt gemeld.

In de zomervakantie gaan alle paarden en pony’s 3 weken naar het land en is de manege dicht. Er zijn dan ook geen lessen. Hier worden de prijzen van het derde kwartaal op aangepast. Bent u weg buiten onze stop, dan moeten de lessen worden afgemeld. Deze lessen kunt u, mits op tijd afgezegd, binnen het derde kwartaal inhalen.

FNRS Ruiterpaspoort
Na inschrijving op de Amsterdamse Manege wordt er een FNRS ruiterpaspoort aangevraagd. Dit is een verplicht, officieel en persoonsgebonden document voor alle manegeruiters die bij een FNRS Ruitersportcentrum rijden. De kosten van het Ruiterpaspoort zijn € 20,- per jaar. De FNRS zal een factuur versturen wanneer de aanvraag is binnengekomen.

Met het Ruiterpaspoort bent u aanvullend verzekerd bij ongevallen en kunt u deelnemen aan FNRS-proeven en FNRS-ruiteropleidingen. Ook wordt u door middel van het Ruiterpaspoort automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS), de overkoepelende hippische sportbond. Dit levert kortingen op bij diverse ruitershops en u kunt vaak extra voordelig deelnemen aan evenementen. Er zijn geen bijkomende kosten verbonden aan het lidmaatschap met de KNHS.

Contactgegevens
De Amsterdamse Manege Nieuwe Kalfjeslaan 25
1182 AA Amstelveen
020 643 13 42

info@deamsterdamsemanege.nl
www.deamsterdamsemanege.nl

Bankrekening nr. NL14ABNA 0457 946 717
t.a.v. H.C. Sonnenburgh