Les afmelden

Bij verhindering dient de les afgemeld te worden.
Dit kan via de mail of door af te bellen (op werkdagen tussen 14.00-20.00 en in het weekend tussen 10.00-16.00).
De gemiste les kan enkel worden ingehaald wanneer dit uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de les is doorgegeven.
Via de mail kunt u een inhaalles afspreken. De inhaalles kan binnen het lopende kwartaal in een andere les worden ingehaald, mits er plek is.
Inhaallessen kunnen niet worden meegenomen naar het volgende kwartaal.

Afbellen via 020-6431342, elke werkdag tussen 14:00 en 20:00. Weekend tussen 10:00 en 16:00 of via de website: www.deamsterdamsemanege.nl